مسابقات بسکتبال بانوان رده های سنی مینی و بزرگسالان

     یک دوره مسابقات بسکتبال ویژه بانوان در رده های سنی مینی و بزرگسالان تحت عنوان جام ولایت در آذرماه و اوایل دیماه ۸۸ در بندرلنگه برگزار گردید. در این دوره از بازیها تیم پاس توانست با درخشش بازیکنان خود در هر دو رده سنی قهرمان شود. 

نتایج این دوره از بازیها به شرح ذیل می باشد 

رده سنی مینی : در این رده سه تیم پاس ، دریانوردان و البدر حضور داشتند

پاس   ۳۲       دریانوردان  ۲ 

پاس   ۱۱       الـــبــــــدر  ۲ 

 

رده سنی بزرگسالان : در این رده پنج تیم پاس ، البدرالف ، البدر ب ، دریانوردان الف و دریانوردان ب حضور داشتند 

پاس  ۳۷     الـــبــــــدر الف  ۲۹ 

پاس  ۳۵     الـــبـــــــــدر ب ۱۱ 

پاس  ۵۷     دریانوردان الف  ۴ 

پاس  ۳۷     دریانــوردان ب ۱۱