اعلام نتیجه نظر سنجی شماره یک

     ضمن عرض تشکر و قدردانی از کلیه بازدیدکنندگان به خصوص کسانی که در نظر سنجی شماره یک شرکت کرده اند، نتیجه نظر سنجی را در به شرح شما کاربران عزیز می رسانم: 

زمان برگزاری نظر سنجی:۲۰/۱۱/۸۸ لغایت ۲۹/۱۲/۸۸ به مدت ۳۹ روز

کل شرکت کنندگان در نظر سنجی : ۸۴ نفر 

نفر اول :       منصور قائدی پور با ۲۹ رای 

نفر دوم:       خالد صادقیان با ۲۱ رای 

نفر سوم:     امیر نوری با ۱۷ رای 

نفر چهارم :   مرتضی محمودی با ۷ رای 

نفر پنجم :     اسماعیل مولوی و خلیل مولوی مشترکا با ۳ رای 

نفر ششم :   محمد هوشمند با ۲ رای 

نفر هفتم :    محسن معماری و حامد احمدی مشترکا با ۱ رای 

نفر هشتم :  عبدالرحیم رحیمی نژاد با ۰ رای