مسابقات فوتبال جام شادروان فرهاد قادری جناح

 سبزپوشان در دومین دیدار خود ۴ امتیازی شدند

     تیم پاس در دومین دیدار خود روز دوشنبه ۲۴/۱۲/۸۸ با تیم سیف بندرخمیر روبرو شد وبا ارائه یک بازی خوب توانست ۲ بر ۰ حریف را شکست دهد و ۳ امتیاز دیدار را تصاحب کند. 

گلهای پاس در این دیدار توسط مسعود بهروز و حسین بحرانی به ثمر رسید و بهترین بازیکن میدان در این دیدار توسط هیئت برگزار کننده آقای عبدالوهاب قاسمی نژاد از تیم پاس شناخته شد.