مسابقات فوتبال جام شادروان فرهاد قادری جناح

دشت اولین امتیاز در اولین دیدار سبزپوشان

          از روز چهارشنبه ۱۹/۱۲/۸۸ استارت بازیهای شادروان فرهاد قادری در شهر جناح زده شد و در همین روز تیم پاس که چند تن از بازیکنان خود در خدمت نداشت با تیم مهر جناح که بر عکس از حضور چند بازیکن لیگ برتر استان بهره می برد روبرو شد و در نهایت هر دو تیم به تساوی صفر بر صفر رضایت دادند.