مسابقات فوتبال زیر ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ سال بندرلنگه

      زیر ۱۰ سال 

بازیهای مدارس فوتبال در مقطع زیر ۱۰ سال با شرکت ۶ تیم پاس ، استقلال ، گشه ، البدر الف ، البدر ب و دریانوردان برگزار شد و تیم پاس پس تیمهای البدر الف و استقلال مقام سوم را بدست آورد. 

نتایج بازیهای پاس به شرح زیر می باشد:  

پاس  ۲   دریانوردان  ۰   گلها: محمدرضا محسنی و احمد صادقی فرد 

پاس  ۱  البدر الف  ۲     گل : احمد صادقی فرد 

پاس  ۵  البدر ب ۰        گلها: شادمهر میرشکاری ۳ گل ، احمد صادقی فرد و امیر خلیلی 

پاس  ۱  گشه  ۱          گل : احمد صاقی فرد 

پاس  ۱  استقلال ۳      گل : احیر خلیلی  

شایان ذکر است دو بازی اخیر تیم پاس مقابل گشه و استقلال در تعطیلات انجام شد و بازیکنان حضور نداشتند و بازی ۵ نفره را تیم پاس ۴ نفره انجام داد...

در این بازیها احمد صادقی فرد با ۴ گل زده بهترین بازیکن پاس بود و محمد رضا محسنی نیز بازیهای زیبایی از خود نشان داد که نشان داد استعداد خوبی دارد و بعدها بیشتر از او خواهیم شنید. 

   زیر ۱۱ سال 

بازیهای این رده با شرکت ۵ تیم پاس ، دریانوردان ، استقلال ، گشه و البدر برگزار شد که در نهایت تیم پاس اول ، البدر دوم و گشه سوم این رده شدند. 

نتایج بازیهای پاس به شرح زیر می باشد: 

پاس  ۲   دریانوردان  ۰   گلها: عبدالکریم قاسمی و احمد مروت 

پاس  ۱   استقلال  ۰     گل : مرتضی ادهمی 

پاس  ۰   البدر  ۰ 

پاس  ۰   گشه  ۰  

   زیر ۱۲ سال 

در این بازیها ۷ تیم : پاس ، البدر الف، استقلال ، گشه ، دریانوردان ، البدر ب و شاهین حضور داشتند و در پایان تیمهای البدر الف ، پاس و دریانوردان به ترتیب اول تا سوم شدند. 

نتایج بازیهای پاس به شرح زیر می باشد: 

پاس  ۰    البدر الف  ۲ 

پاس  ۳    استقلال  ۰   گلها: احمد مروت ، نیما بادروج و امیررضا عباس زاده 

پاس  ۷    گشه  ۰        گلها: عرفان مقیمیان ، نیما بادروج ۳گل ، امیر رضا عباس زاده ۳گل

پاس  ۲    دریانوردان  ۰  گلها: علی نصراللهی و نیما بادروج 

پاس  ۴    البدر ب         گلها: احمد مروت ، نیما بادروج و امیررضا عباس زاده ۲گل 

پاس  ۲    شاهین  ۰     گلها: احمد مروت و نیما بادروج 

   زیر ۱۳ سال 

بازیهای زیر ۱۳ سال با شرکت ۸ تیم پاس ، البدر ، گشه ، استقلال ، شاهین ، پرسپولیس ، برق و دریانوردان برگزار شد تیم پاس در رده چهارم قرار گرفت و تیمهای البدر ، دریانوردان و برق اول تا سوم شدند. 

نتایج بازیهای پاس به شرح زیر می باشد: 

پاس  ۱   پرسپولیس  ۱   گل : امیررضا عباس زاده 

پاس  ۱   برق  ۱             گل : علی گودرزی 

پاس  ۰   دریانوردان  ۰ 

پاس  ۱   استقلال  ۰       گل : صدیق عبدالله پور 

پاس  ۲   گشه  ۰           گلها: محمد رشیدی و محمد مروت 

پاس  ۰   البدر  ۱