نیمه نهایی فوتبال جوانان در بندرلنگه

     در ادامه مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان و در نیمه نهایی این دوره ، تیم پاس به مصاف تیم پدل رفت و دو تیم در وقت قانونی و اضافه مسابقه به تساوی ۱ بر ۱ رضایت دادند تا نوبت به پنالتی رسید که تیم پدل موفق شد در ضربات پنالتی پیروز شود و به دیدار فینال راه یابد. 

     در این رابطه تیم سبزپوشان نسبت به یکی از بازیکنان پدل معترض شد. این بازیکن با تیم البدر بندرخمیر قرارداد داشته و با تیم پدل نیز در مسابقات قهرمانی جوانان شرکت و بازی نموده است. 

طی تحقیقی که تیم سبزپوشان به صورت شفاهی از یکی از مسئولین هیئت فوتبال بندرخمیر انجام داد بازیکن مورد نظر با تیم سابق خود فسخ قرارداد نکرده است و با تیم پدل نیز بازی نموده است اما در نهایت تیم پدل بعد از اعتراضات و به تازگی فسخ قرارداد این بازیکن را به هیئت لنگه ارائه داده است. 

نکته مشکوک این است که چرا تیم پدل که واقف بوده بازیکنش قبلا با تیم دیگری قرارداد داشته هنگام قرارداد جدید برگه فسخ قرارداد را ارائه نداده است و این امر را واگذار نموده به پس از آشکار شدن مسئله و اعتراض تیم حریف تا این همه حرف و حدیث باقی نماند؟