دیدارهای تدارکاتی تیم فوتبال نوجوانان پاس

     تیم فوتبال نوجوانان پاس دو دیدار تدارکاتی با تیمهای بندرخمیر و جناح انجام داد. 

در بازی اول که تیم پاس به شهر خمیر رفته بود با تیم بندرخمیر دیداری تدارکاتی انجام داد و در نهایت این تیم را با نتیجه ۲ بر ۱ در خانه شکست داد.گلهای پاس در این دیدار توسط علیرضا هوشنگی به ثمر رسید.  

در دومین دیدار روز یکشنبه ۱۵/۹/۸۸ تیم پاس به جناح رفت و در یک بازی دوستانه با تیم بهزیستی این شهر به تساوی ۱ بر ۱ دست یافت.گل تیم پاس را علیرضا یمینی به ثمر رساند.