مسابقات قهرمانی یسکتبال نونهالان استان هرمزگان ۱۳۸۸

     از سری مسابقات قهرمانی بسکتبال نونهالان استان هرمزگان تیم سبزپوشان پنج شنبه ۲۱/۸/۸۸ میزبان دو تیم اروند بندرعباس و هفت تیر بود که تیم پاس با شکست دادن هر دو حریف خود قهرمانی را به خود اختصاص داد و با این پیروزی ها به مرحله بعد صعود نمود. 

نتایج این بازیها: 

سبزپوشان پاس بندرلنگه   ۴۱            اروند   ۳۴ 

سبزپوشان پاس بندرلنگه   ۳۷       هفت تیر   ۱۶