مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان در بندرلنگه

     مسابقات قهرمانی فوتبال جوانان در بندرلنگه آغاز شد. این بازیها در دو گروه هشت و نه تیمی به صورت دوره ای شروع شد در این بازیها سبزپوشان روز یکشنبه ۱۰/۸/۸۸ به دیدار تیم پدل رفت که در یک بازی خوب توانست ۲ بر ۰ تیم پدل را شکست دهد. 

هر دو گل پاس توسط حسام مروت به ثمر رسید. 

     در دیگر مسابقات انجام شده توسط سبزپوشان روز یکشنبه ۱۷/۸/۸۸ دو تیم پاس و مغویه به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم پاس با نتیجه ۳ بر ۱ حریف خود را شکست داد. 

هر سه گل پاس توسط مسلم خاوند به ثمر رسید. 

     داور این دیدار به عهده آقای مقدمی بود که به نظر می رسید این داور از آمادگی نسبی برخوردار نبود و در نتیجه قضاوت ضعیفی را در این بازی ارائه دادند.