X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مسابقات قایقرانی بانوان موسسه پاس در باشگاههای کشور

۶ افتخارآفرینان بانوان موسسه فرهنگی ورزشی سبزپوشان پاس بندرلنگه به فراتراز مسابقات کشوری می اندیشند  

 

با پایان دور رفت مسابقات باشگاهها و دسته جات آبهای آرام بانوان؛تیم های برتر معرفی شدند

در پایان دور رفت مسابقات باشگاهها و دسته جات آزاد آبهای آرام بانوان نفت فلات قاره در بزرگسالان و موسسه فرهنگی ورزشی سبزپوشان پاس بندر لنگه  و بسیج گلستان مشترکا در جوانان به قهرمانی رسیدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب ، در این رقابتها که 16 مردادماه در دریاچه آزادی با حضور 6 تیم برگزار شد ،در کایاک یکنفره مسافت 1000 متر بزرگسالان آرزو معتمدی از نفت فلات قاره با زمان 21/29/4، درسا کفیلی از باشگاه بوشهر با زمان 01/43/4 و مونا کنکاش پور از موسسه فرهنگی سبزپوشان پاس بندر لنگه  با زمان 68/46/4 اول تا سوم شدند.در کایاک دونفره 1000 متر بزرگسالان سیما عروجی و راحله محمد میرزائی از نفت فلات قاره با زمان 49/16/4 اول، مونا کنکاش پور و مریم عبدالهی از پاس بندر لنگه  با زمان 55/35/4 دوم و فرنوش انوری و گلرخ محمدی از پروما با زمان 51/40/4 سوم شدند.
در کایاک یکنفره 1000متر جوانان کیمیا مینابی نژاد از پاس بندر لنگه با زمان 64/49/4 ، پرستو حائری از بسیج گلستان با زمان 23/50/4 و زینب محمدی از باشگاه بوشهر با زمان 04/07/5 اول تا سوم شدند.در کایاک دونفره 1000متر جوانان هانیه خطیبی و روژان پیروزنیا از بسیج گلستان با زمان 27/17/4، کیمیا مینابی نژاد و مهرآذین مهرآوران از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 88/20/4و سارا حنیفه و الهه نیکو حرف از کلوپ تهران با زمان 71/49/4 به مقامهای اول تا سوم رسیدند.
در کایاک یکنفره 500 متر بزرگسالان آرزو معتمدی از نفت فلات قاره با زمان 20/07/2 اول ، درسا کفیلی از باشگاه بوشهر با زمان 71/10/2 و مونا کنکاش پور از پاس بندر لنگه  با زمان 81/22/2 سوم شدند. در کایاک دونفره 500 متر بزرگسالان سیما عروجی و راحله محمد میرزائی از نفت فلات قاره با زمان 66/03/2 به مقام اول ، آزاده بنکدار و درسا کفیلی از باشگاه بوشهر با زمان 98/09/2 به مقام دوم و مونا کنکاش پور و مریم عبدالهی از پاس بندر لنگه هرمزگان با زمان 53/11/2 به مقام سوم رسیدند.
در کایاک یکنفره 500 متر جوانان مهرآذین مهرآوران از پاس بندر لنگه با زمان 49/14/2 اول شد ، پرستو حائری از بسیج گلستان با زمان 98/16/2 و زینب محمدی از باشگاه بوشهر با زمان41/24/2 در رده های دوم و سوم جای گرفتند.در کایاک دونفره 500 متر جوانان هانیه خطیبی و روژان پیروزنیا از بسیج گلستان با زمان 52/02/2 ، هدیه کاظمی و مهرآذین مهرآوران از پاس بندر لنگه  با زمان 25/09/2 و سارا حنیفه و الهه نیکو حرف از کلوپ تهران با زمان 90/16/2 اول تا سوم شدند.
در پایان این رقابتها در رده سنی جوانان پاس بندر لنگه  و بسیج گلستان با 18 امتیاز به طور مشترک اول، باشگاه بوشهر و امید کلوپ تهران مشترکا با 6 امتیاز دوم و کلوپ تهران با 5 امتیاز سوم شدند .در رده سنی بزرگسالان نیز نفت فلات قاره با 28 امتیاز، باشگاه بوشهربا 18 امتیاز و پاس بندر لنگه با 17 امتیاز در مکانهای اول تا سوم جای گرفتند و تیم های پروما با 13، کلوپ تهران با 8 و اشل سازان البرز با 3 امتیاز چهارم تا ششم شدند. 

گرفته شده از وبلاگ آقای مهران احمدپور