مسابقات فوتبال نوجوانان

     در ادامه مسابقات فوتبال نوجوانان و در دور دوم از این سری از مسابقات تیم پاس دو دیدار انجام داد. ابتدا تیم پاس به مصاف تیم دریانوردان رفت که در این دیدار تیم پاس شکست را پذیرفت.

پاس  ۱   دریانوردان  ۵

گل تیم پاس توسط حسام مروت به ثمر رسید.

     در دیدار دیگر تیم پاس در روز دوشنبه ۷ / ۲ / ۸۸ با تیم البدر روبرو شد و توانست بر این تیم پیروز شود.

پاس  ۶   البدر بندرکنگ ۱

گلها : حسام مروت ۲بار ، محمد حسینی ۳ بار و احسان قاسمی ۱ بار