X
تبلیغات
زولا
اتمام دیوار کشی مجموعه فرهنگی ورزشی پاس بندرلنگه

     به یاری خداوند متعال بعد از مدتها تلاش بی وقفه مسئولین و کمکهای خیر خواهانه هواداران و خیرین آرزوی دیرینه موسسه سبزپوشان به تحقق پیوست و دیوار کشی کل مجموعه به اتمام رسید.

     در این راه افراد زیادی زحمت کشیده اند. مسئولین موسسه شبانه روز تلاش نموده اند ، هواداران وخیرین که سرمایه های اصلی موسسه می باشند با کمکهای مالی خود کار بسیار بزرگی انجام دادند.

     این دیوار کشی جمعا به طول ۸۹۰ متر و ارتفاع ۳ متر می باشد. شایان ذکر است اگر کمکهای هواداران و خیرین مذکور نبود این کار امکان پذیر نبود و شاید این پروژه به زودی پایان نمی یافت لذا جا دارد که دست آنها را صمیمانه فشرد و از همه خیر خواهان که در اجرای این پروژه سهیم بودند تشکر و قدر دانی نمود .