هفته بیستم لیگ برتر فوتبال استان هرمزگان۱۳۸۷

     در هفته بیستم از سری رقابتهای فوتبال لیگ برتر استان هرمزگان شنبه گذشته ۲۶/۱۱/۸۷ سبزپوشان مهمان آلومینیوم المهدی بندرعباس بودند. 

     این بازی با قضاوت بسیار ضعیف داور یعنی آقای معماری آغاز شد. بازیکنان پاس که در بازیهای گذشته نیز از قضاوت آقای معماری خاطره خوشی نداشتند بازی را بسیار خوب شروع کردند اما تیم المهدی با خشونت و اعتراضهای شدید و مکرر سعی داشت نبض بازی را به دست بگیرند و در نهایت در این امر موفق هم شدند. 

     داور می توانست در دقیقه ۱۰ یکی از بازیکنان المهدی که به وضوح کار غیر ورزشی انجام داده بود اخراج نماید اما در عوض بازیکن پاس را در دقیقه ۱۵با یک خطا اخراج نمود. اعتراضهای تیم المهدی به حدی بود که علنی رو در روی داور به بازیکنان و حتی خود داور توهین و فحاشی می کردند اما قاضی میدان همه را نادیده می گرفت و در عوض از قدرت خود علیه تیم مظلوم و مهمان که تنها با ۱۳ بازیکن به بندرعباس رفته بود استفاده می نمود. 

     در نیمه دوم فشار تیم المهدی بیشتر شد و نتیجه دیدار که تا دقیقه ۷۰ صفر بر صفر مساوی بود در ۲۰ دقیقه پایانی تیم پاس ۴ گل از المهدی پذیرا شد.